Hidayah Menghampiri Hati Para Artis Tanah Air

14 Sep 2022  | 403x | Ditulis oleh : Team
Hidayah Menghampiri Hati Para Artis Tanah Air

Berdoa dan  memohonlah hidayah kepada Allah Ta’ala, karena inti dan hakikat hidayah adalah taufik dari Allah Ta’ala. Dalam hadits Qudsi yang shahih, Allah Ta’ala berfirman: “Wahai hamba-hamba-Ku, kalian semua tersesat kecualu orang yang Aku beri petunjuk, maka mintalah petunjuk-Ku niscaya Aku akan berikan petunjuk kepada kalian”.

Allah Ta’ala yang maha sempurna rahmat dan kebaikannya yang tidak ada batas, memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya untuk selalu berdo’a memohon hidayah taufik kepada-Nya.

Dalam banyak hadits yang shahih juga Rasululah Shallallahu’alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita semua do’a memohon hidayah kepada Allah Ta’ala.

Begitu juga sebaliknya kemalasan dan ketidak bersungguh-sungguhnya kita dalam berdo’a kepada Allah Ta’ala untuk memohon hidayah-Nya merupakan sebab besar yang menjadikan seorang manusia terhalangi dari hidayah-Nya.

Hidayah yang didapatkan seseorang yang bisa menuntunnya ke jalan yang benar, karena hidayah adalah terbukanya hati untuk menerima Allah Ta’ala lapangnya dada untuk meyakini kebenaran agama Allah Ta’ala (Islam).

Dalam surat Al An’aam ayat 125 Allah Ta’ala berfirman :”Barangsiapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya Dia melapangkan dadanya untuk (memeluk agama) Islam.”

Jadi hidayah menjadi salah satu petunjuk Allah yang diberikan kepada hamba-Nya sehingga terbuka menerima Islam. Hidayah tidak bisa di beli dengan apapun, tapi hidayah adalah nikmat dari Allah yang hanya Allah anugerahkan kepada hamba-Nya yang di kehendaki-Nya.

Beberapa hal yang bisa menjadikan jalan untuk mendapatkan hidayah Allah Ta’ala

  1. Bertaubat
  2. Menuntut ilmu tentang Allah dan Rasul-Nya (ilmu al-Qur’an dan As-Sunnah)
  3. Percaya dan yakin akan kebenaran iman dan rukun iman
  4. Berpegang teguh kepada agama Allah

Cara Allah memberikan hidayah bermacam-macam, pastikan kita untuk selalu mengingat Allah Ta’ala, tentu saja dengan kita selalu mengingat Allah maka Allah akan menuntun umat-Nya dalam kebaikan.

Contohnya akhir-akhir ini banyak sekali kalangan masyarakat dan artis yang non muslim dan akhirnya mendapatkan hidayah dari Allah dan memeluk islam. Siapa saja atis-artis tersebut yang sudah mendapatkan hidayah Allah Ta’ala.

  1. Marcel Darwin, dia memeluk islam sebelum menikahi Nabila Faisal, menurutnya lebih mudah memperlajari Al-Qur’an dengan mencari arti dan maknanya dari pada hanya sekedar menghafalnya saja.
  2. Dewi Sandra, dikenal sebagai muslimah yang taat, dan di masa lalunya dia pernah berpindah agama beberapa kali.
  3. Marsha Timothy, dia memeluk islam setelah mengikuti keyakinan yang dianut oleh suaminya, dan menurutnya dia kini bersyukur memiliki keluarga besar yang memberikannya restu untuk berpindah agama dan penuh toleransi.
  4. Soraya Larasati, dia juga memutuskan masuk islam ketika menjalin hubungan dengan kekasihnya dan akhirnya berlanjut sampai kejenjang pernikahan, sampai akhirnya setelah memiliki satu anak dia memutuskan untuk mengenakan hijab, Alhamdulillah.
  5. Alice Norin, artis cantik keturunan Norwegia-Sunda-Manado ini memutuskan untuk menjadi mu’alaf sejak tahun 2008, dia mengaku lebih tenang setelah memeluk islam.

Masih banyak lagi artis-artis dan kalangan masyarakat yang mendapatkan hidayah, barangsiapa yang dimudahkan oleh Allah Ta’ala untuk meraihnya, maka sungguh dia telah meraih keberuntungan yang besar dan tidak aka nada seorangpun yang mampu mencelakakannya, semoga kita semua termasuk kedalam orang-orang yang selalu mendapatkan bimbingan dan hidayah Allah Ta’ala, aamiiin.

#Tag
Artikel Terkait
Mungkin Kamu Juga Suka
Rajakomen
Scroll Top